Home » Bus Routes » Bus Route 1 - 2: Vitoria-Gasteiz → Aramaio - Álava Bus

Bus Stops


1 - Vitoria-Gasteiz 14
2 -
3 - Zaramaga / Portal Gamarra
4 - Zaramaga / Portal Gamarra
5 - Luko
6 - Luko
7 - Urbina
8 - Urbina
9 - Legutio
10 - Legutio
11 - Aramaio
12 - Aramaio