Home » Bus Routes » Bus Route 11 - Centre Històric -

Bus Stops


1 - Estació d'Autobusos
2 - Escorxador
3 - Plaça Pagesos
4 - Castella
5 - Pl. Missions
6 - C. Bisbe / Sant Llorenç
7 - Pl. Josep Solans / Ereta
8 - Seu Vella / Mercat del Pla
9 - Ricard Viñes / Prat de la Riba
10 - Ensenyança / Prat de la Riba
11 - Ambulatori
12 - Cobriment de Vies
13 - Baró de Maials / Camí de Corbins
14 - Baró de Maials / Tortosa
15 - Pont Príncep de Viana
16 - Estació Renfe / Rambla Ferran
17 - Audiència
18 - Pont Vell / Francesc Macià
19 - Pont Vell / Paeria
20 - Cavallers