Home » Bus Routes » Bus Route 24 - ALTZA-GROS-ANTIGUO-INTXAURRONDO -