Home » Bus Routes » Bus Route 4 - 4: Narbaiza → Garaio → Vitoria-Gasteiz - Álava Bus

Bus Stops


1 - Narbaiza
2 - Narbaiza
3 - Barria
4 - Barria
5 - Axpuru
6 - Axpuru
7 - Larrea
8 - Larrea
9 - Hermua
10 - Hermua
11 - Ozaeta
12 - Ozaeta
13 - Maturana
14 - Maturana
15 - Garaio
16 - Garaio
17 - Mendixur/Mendíjur
18 - Mendixur/Mendíjur
19 - Venta del Patio
20 - Venta del Patio
21 - Argomaniz
22 - Argomaniz
23 - Arbulu
24 - Arbulu
25 - Matauko
26 - Matauko
27 - Ilarratza
28 - Ilarratza
29 - Zurbao/Zurbano
30 - Zurbao/Zurbano
31 - Zaramaga / Portal Gamarra
32 - Zaramaga / Portal Gamarra
33 - Vitoria-Gasteiz 21
34 -