Home » Bus Routes » Bus Route 4 - 4: Vitoria-Gasteiz → Narbaiza - Álava Bus

Bus Stops


1 - Vitoria-Gasteiz 21
2 -
3 - Zaramaga / Portal Gamarra
4 - Zaramaga / Portal Gamarra
5 - Ilarratza
6 - Ilarratza
7 - Matauko
8 - Matauko
9 - Arbulu
10 - Arbulu
11 - Venta del Patio
12 - Venta del Patio
13 - Maturana
14 - Maturana
15 - Ozaeta
16 - Ozaeta
17 - Hermua
18 - Hermua
19 - Larrea
20 - Larrea
21 - Axpuru
22 - Axpuru
23 - Barria
24 - Barria
25 - Narbaiza
26 - Narbaiza