Home » Bus Routes » Bus Route 13 - bus 13 -

Bus Stops


1 - Baro de Carcer - Garrigues
2 - Periodista Azatti - Arquebisbe Mayoral
3 - Pl. de l'Ajuntament - Ribera
4 - Roger de Lloria - Colón
5 - Hernán Cortés - Ciril Amorós
6 - Marqués del Túria - Mestre Gozalbo
7 - Joaquín Costa - Conde Altea
8 - Joaquin Costa - Regne de Valen
9 - Regne de Valencia - Peris i Va
10 - Escultor J. Capuz (par) - Lluis Oliag
11 - Escultor J. Capuz (impar) - Lluis Oliag
12 - Escultor J. Capuz (par) - Pere Aleixandre
13 - Escultor J. Capuz (impar) - Pere Aleixandre
14 - Escultor J. Capuz (par) - la Plata
15 - Escultor J. Capuz (impar) - La Plata
16 - Autopista Saler (par) - Inst. Obrer de València
17 - Inst. Obrer de Val. (impar) - Autopista del Saler
18 - Inst. Obrer de Val. (impar) - General Urrutia
19 - Germans Maristes - Jose Duran
20 - Germans Maristes (impar) - Poliesportiu
21 - Germans Maristes (impar) - Fonteta de Sant Lluis
22 - Fonteta Sant Lluis - Ebenista
23 - Fonteta Sant Lluis - Germans M
24 - Fonteta Sant Lluis (par) - Ang
25 - Fonteta Sant Lluis (impar) - A
26 - Fonteta Sant Lluis - Riu Sec
27 - Gravador Jordan - Riu Sec
28 - Gravador Jordan - Alabau i Arc
29 - Gravador Jordan - Escultor Pas
30 - Gravador Jordan - Music Cuesta
31 - Music Cuesta - Gravador Jordan
32 - Germans Maristes (par) - Fonteta Sant Lluis
33 - Germans Maristes (par) - Poliesportiu
34 - Germans Maristes - Institut Jordi de Sant Jordi
35 - Inst. Obrer de Val. (par) - General Urrutia
36 - Inst. Obrer de Val. (par) - Autopista del Saler
37 - Autopista Saler (impar) - Inst. Obrer de València
38 - Ciscar - Mestre Racional
39 - Ciscar - Borriana
40 - Císcar - Comte d'Altea
41 - Comte de Salvatierra - Ciril Amoros
42 - Comte de Salvatierra - Colón
43 - Els Pinazos - Colón
44 - Correus - Pasqual i Genís
45 - Pl. de l'Ajuntament - Font