Home » Bus Routes » Bus Route 15 - bus 15 -

Bus Stops


1 - Marqués de Sotelo - Xàtiva
2 - Carrer de Pascual i Genís
3 - Felix Pizcueta - Ciril Amorós
4 - Gregori Mayans - Regne de València
5 - Pintor Salvador Abril - Mestre J. Serrano
6 - Pintor Salvador Abril - Maties Perello
7 - Peris i Valero - Bisbe Jaume Perez
8 - Peris i Valero - Pere Aleixand
9 - Peris i Valero - Regne de València
10 - Alcalde Reig - LLuis Oliag
11 - Montolivet - Pere Aleixandre
12 - Autopista Saler (par) - Inst. Obrer de València
13 - Professor López Piñero - Ciutat de la Justícia
14 - EP Aut. Saler 16 (frente) - El Agora
15 - EP Aut. Saler 16 (frente) - Oceanogràfic
16 - EP Aut. Saler 16 (frente) - Oceanogràfic
17 - EP Aut. Saler 16 (frente) - El Agora
18 - EP Aut. Slaer 16 (frente) - Centre Investigació
19 - Jesus Morante Borras (I) -
20 - Jesus Morante Borras (X) -
21 - Jesus Morante Borras (II) -
22 - Jesus Morante Borras (IX) -
23 - Jesus Morante Borras (III) -
24 - Jesus Morante Borras (VIII) -
25 - Jesus Morante Borras (IV) -
26 - Jesus Morante Borras (VII) -
27 - Jesus Morante Borras (V) -
28 - Jesus Morante Borras (VI) -
29 - EP Sector Moreres D (par) - EP Calle 3
30 - EP Sector Moreres D (impar) - EP Calle 3
31 - Cami del Canal (par) - Guitarrista Tàrrega
32 - Cami del Canal (impar) - Guitarrista Tàrrega
33 - Punta al Mar (impar) - Canal
34 - Punta al Mar (par) - Canal
35 - Punta al Mar (impar) - Riu
36 - Punta al Mar (par) - Riu
37 - Carretera del Río
38 - Carretera del Río
39 - Carretera del Río
40 - Carretera del Río
41 - Camí del Canal - Club Nàutic
42 - Carrera del Riu (par) - Canal
43 - Carrera del Riu (impar) - Cana
44 - Carrera del Riu - Trav. Pinedo al Mar
45 - Carrera del Riu - Mossen Cuenca
46 - Rotonda Carretera Montanyars - Pinedo
47 - Autopista Saler (impar) - Inst. Obrer de València
48 - Alcalde Reig (impar) - Pere Aleixandre
49 - Alcalde Reig - Pont del Regne
50 - Mestre Racional - Regne de València
51 - Maties Perello - Lluis de Santangel
52 - Maties Perello - Mestre Aguilar
53 - Mestre Aguilar - Pere III el Gran
54 - Russafa - Sant Valero
55 - Russafa - Ciril Amorós
56 - Professor López Piñero - Museu de les Ciències