Home » Bus Routes » Bus Route 18 - bus 18 -

Bus Stops


1 - Bulevar Sud (impar) - Juan Ramón Jiménez
2 - Buelvar Sud (impar) - Hospital La Fe
3 - Bulevar Sud (par) - Nou Hospital La Fe
4 - Malilla (impar) - Illa Formentera
5 - Malilla (par) - Illa Formentera
6 - Malilla (impar) - Illa Cabrera
7 - Malilla (par) - Illa Cabrera
8 - Malilla (par) - Bernat Descoll
9 - Malilla (impar) - Bernat Desco
10 - Joaquin Benlloch (par) - Berna
11 - Joaquin Benlloch(impar) - Bern
12 - Olta - Ausias March
13 - la Plata - Fonteta Sant Lluis
14 - la Plata - Actriu Pepita Serra
15 - la Plata - Poeta Miguel Hernan
16 - la Plata - Music Oscar Espla
17 - Escultor J. Capuz (impar) - La Plata
18 - Escultor J. Capuz (par) - la Plata
19 - Escultor J. Capuz (impar) - Pere Aleixandre
20 - Escultor J. Capuz (par) - Pere Aleixandre
21 - Escultor J. Capuz (impar) - Lluis Oliag
22 - Escultor J. Capuz (par) - Lluis Oliag
23 - Peris i Valero - Regne de València
24 - Eduard Bosca - Balears
25 - Eduard Bosca - Port
26 - Cardenal Benlloch - Pobla Farnals
27 - Cardenal Benlloch - Santos Jus
28 - Cardenal Benlloch - Dr. Vicent
29 - Clariano - Albalat dels Tarong
30 - Tarongers - Davant Acc.Pta.Pri
31 - Tarongers - Escola de Magisteri
32 - Albalat dels Tarongers - Vinal
33 - Clariano - Palancia
34 - Cardenal Benlloch - Ciutat de
35 - Cardenal Benlloch - Ernest Fer
36 - Cardenal Benlloch - Dr. Ferran
37 - Cardenal Benlloch (impar) - Port
38 - Eduard Bosca - Passeig de l'Albereda
39 - Regne de Valencia - Ciscar
40 - la Plata - General Urrutia
41 - la Plata - Sapadors
42 - la Plata - Alberola
43 - la Plata - Ausias March
44 - Bernat Descoll - Joaquin Benll
45 - Joaquin Benlloch - Pianista Em
46 - Malilla - Pianista Empar Iturb
47 - Malilla - Olta