Home » Bus Routes » Bus Route 240 - bus 240 Sant Feliu - Mollet -

Bus Stops


1 - Plaça Dr. Robert
2 - Av. Pi i Margall - Zona Comercial
3 - C-59 - Torre Marimon
4 - C-59 - Torre Marimon
5 - C-59 - Restaurant Bosc Gran
6 - C-59 - Restaurant Bosc Gran
7 - Av. de Catalunya - Dalt
8 - Av. de Catalunya - L'Alzina
9 - Av. de Catalunya - Can Cortès
10 - Av. Catalunya - Camí de Can Llonc - Tenda Nova
11 - Av. Catalunya - Can Maiol
12 - C-59 - Masia Julià
13 - C-59 - La Caranaisa
14 - B-140 - Alstom
15 - Ronda dels Pinetons - Rtda. Rellotge
16 - Ronda dels Pinetons - Rtda. Rellotge
17 - Hospital de Mollet