Home » Bus Routes » Bus Route 240 - bus 240 Sant Feliu - Mollet -

Bus Stops


1 - Plaça Dr. Robert
2 - Av. Pi i Margall - Zona Comercial
3 - C-59 - Torre Marimon
4 - C-59 - Restaurant Bosc Gran
5 - C-59 - Restaurant Bosc Gran
6 - Av. de Catalunya - Dalt
7 - Av. de Catalunya - L'Alzina
8 - Av. de Catalunya - Can Cortès
9 - Av. Catalunya - Camí de Can Llonc - Tenda Nova
10 - Av. Catalunya - Can Maiol
11 - C-59 - Masia Julià
12 - C-59 - La Caranaisa
13 - B-140 - Alstom
14 - Ronda dels Pinetons - Rtda. Rellotge
15 - Ronda dels Pinetons - Rtda. Rellotge
16 - Hospital de Mollet