Home » Bus Routes » Bus Route 28 - bus 28 -

Bus Stops


1 - Baro de Carcer - Beata
2 - Periodista Azatti - Arquebisbe Mayoral
3 - Pl. de l'Ajuntament - Barques
4 - Pintor Sorolla - A. Magnànim
5 - Palau de Justicia - Glorieta
6 - Albereda - Passarel·la de l'Exposició
7 - Albereda - Pla del Reial
8 - Sant Pius V - Alboraia
9 - Cronista Rivelles - Santa Amalia
10 - Guadalaviar - Sagunt
11 - Pla de la Saidia - Constitució
12 - Pla de la Saidia - Burjassot
13 - Burjassot - Màlaga
14 - Burjassot - Reus
15 - Burjassot - Dr. Peset Aleixand
16 - Burjassot - Monduver
17 - Burjassot - Pintor Matarana
18 - Burjassot - Salvador Tusset
19 - Louis Braille - Betxi
20 - Louis Braille - Burjassot
21 - Sant Josep Artesa - Luis Marti
22 - Ninot - Foc
23 - Foc - Amadeu Desfilis
24 - Francisco Morote Greus - Louis
25 - Florista - Carrasqueta
26 - Florista - Faura
27 - Bon Reces - Florista
28 - Dr. Nicasi Benlloch - Emili Na
29 - Dr. Nicasi Benlloch - General
30 - Dr. Nicasi Benlloch - Alcubles
31 - Pare Ferris - Joaquim Balleste
32 - Pare Ferris - Menéndez Pidal
33 - Guillem de Castro - Llíria
34 - Blanqueria - Pare d'Orfens
35 - Torres dels Serrans - Comte de Trénor
36 - Poeta Llorente - Temple
37 - Tetuán
38 - Pau - Bonaire
39 - Reina