Home » Bus Routes » Bus Route L2 - Línia 2 - Autobusos Urbans de Calafell

Bus Stops


1 - Platja de Calafell - Estació de Calafell
2 - Platja de Calafell - Estació de Calafell
3 - Ctra. del Sanatori / Pg. de la Unió
4 - CAP Calafell / Piscines CAR
5 - Pg. de la Unió / Poliesportiu Joan Ortoll / IES Camí de Mar / CEIP Santa Creu
6 - Calafell Poble | Av. Mossèn Jaume Tobella / Màrtirs
7 - Alfons Mañé / Ctra. del Vendrell
8 - Masia de la Font
9 - Baix Penedès / Andalusia / CEIP El Castell
10 - Parc Empresarial / Centre Comercial / Diposit de Vehicles
11 - Pl. de Ricardo / Ferran Sor
12 - Joaquín Rodrigo / Xavier Montsalvatge
13 - Joaquín Rodrigo / Tomás Bretón
14 - Tomás Bretón / Ruperto Chapí
15 - Amadeus Vives / Lluís Millet
16 - Amadeus Vives / Ferran Sor
17 - Av. Central - Casal
18 - Montpaó
19 - Central / Montpaó
20 - Bellavista
21 - Isaac Albéniz
22 - Isaac Albéniz / Enric Granados
23 - Manuel de Falla
24 - Lluís Millet
25 - Pep Ventura - Piscina
26 - Pg. de la Unió / Poliesportiu Joan Ortoll / IES Camí de Mar / CEIP Santa Creu
27 - CAP Calafell / Piscines CAR
28 - Ctra. del Sanatori / Pg. de la Unió