Home » Bus Routes » Bus Route L2 - Línia 2 - Autobusos Urbans de Calafell

Bus Stops


1 - Platja de Calafell - Estació de Calafell
2 - Ctra. Estació / Dependències
3 - Ctra. del Sanatori / Pg. de la Unió
4 - CAP Calafell / Piscines CAR
5 - Calafell Poble | Av. Mossèn Jaume Tobella / Martirs
6 - Pg. de la Unió / Poliesportiu Joan Ortoll / IES Camí de Mar / CEIP Santa Creu
7 - Pg. de la Unió / Poliesportiu Joan Ortoll / IES Camí de Mar / CEIP Santa Creu
8 - CAP Calafell / Piscines CAR
9 - Ctra. del Sanatori / Pg. de la Unió
10 - Alfons Mañé / Ctra. del Vendrell
11 - Baix Penedès / Andalusia / CEIP El Castell
12 - Masia de la Font
13 -
14 - Joaquín Rodrigo / Xavier Montsalvatge
15 - Joaquín Rodrigo / Tomás Bretón
16 - Tomás Bretón / Ruperto Chapí
17 - Amadeus Vives / Lluís Millet
18 - Amadeus Vives / Ferran Sor
19 - Bellavista
20 - Central / Montpaó
21 - Montpaó
22 - Av. Central - Casal
23 - Isaac Albéniz
24 - Isaac Albéniz / Enric Granados
25 - Manuel de Falla
26 - Lluís Millet
27 - Pep Ventura - Piscina