Home » Bus Routes » Bus Route L3b - San Juan-Olaberria - Lurraldebus

Bus Stops


1 - Iñigo Loyola 2
2 - Urdanibia plaza
3 - Fermin Calbeton
4 - Ospitale zaharra
5 - Eguzkitzaldea 23
6 - Olaberria
7 - Eguzkitzaldea 23
8 - Iñigo Loyola 2
9 - Olaberria
10 - Ospitale zaharra
11 - Urdanibia plaza
12 - Fermin Calbeton