Home » Bus Routes » Bus Route L4 - L4 Lakua → Mariturri - TUVISA

Bus Stops


1 - Donostia 25
2 - Donostia 25
3 - Donostia 11
4 - Donostia 11
5 - Portal Foronda 35
6 - Portal Foronda 35
7 - Intermodal
8 - Intermodal
9 - Juan de Garay / Guatemala
10 - Juan de Garay / Guatemala
11 - Portal de Arriaga/Venezuela
12 - Portal de Arriaga/Venezuela
13 - Portal Arriaga 21
14 - Portal Arriaga 21
15 - San Ignacio
16 - San Ignacio
17 - Francia / San Antón
18 - Francia / San Antón
19 - Francia 23
20 - Francia 23
21 - Paz
22 - Paz
23 - Catedral
24 - Catedral
25 - Micaela Portilla / Juzgados
26 - Micaela Portilla / Juzgados
27 - Castilla 36
28 - Castilla 36
29 - Castilla / Etxezarra
30 - Castilla / Etxezarra
31 - Castilla 80
32 - Castilla 80
33 - Castilla 120
34 - Castilla 120
35 - José María Cagigal 5
36 - José María Cagigal 5
37 - Avenida San Prudencio 58
38 - Avenida San Prudencio 58
39 - Camino Armentia 20
40 - Camino Armentia 20
41 - Iruña-Veleia/Reina Sofía
42 - Iruña-Veleia/Reina Sofía
43 - Iruña-Veleia/Oyón
44 - Iruña-Veleia/Oyón