Home » Bus Routes » Bus Route L51 - L51 Barcelona - Sant Feliu de Llobregat - AMB

Bus Stops


1 - Pisos de Can Bertrand
2 - Pisos de Can Bertrand
3 - Carretera Laureà Miró - Pou de Sant Pere
4 - Carretera de Laureà Miró - Joan Batllori
5 - Carretera Laureà Miró - Carrer d'En Serra
6 - Carretera Laureà Miró - Passatge Narcís Monturiol