Home » Bus Routes » Bus Route L62 - L62 Barcelona - Torrelles - ATM

Bus Stops


1 - Ctra Laureà Miró / Comerç
2 - Laureà Miró / Agricultura
3 - Av. Barcelona, 241
4 - Av. Barcelona, 229
5 - Av. Barcelona - Riera Bonet
6 - Av. Barcelona - Riera Mariona
7 - Plaça de la Bàscula
8 - Creu Roja - València (14-16)
9 - Ctra. Sant Boi - Llobregat (FGC Can Ros)
10 - CAP El Serral
11 - Camp de futbol de La Barruana
12 - Avinguda Central de Sant Antoni / Bon Punt
13 - Fundadors (baixada)